2. Public Security

ຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ

● ກວດຫາໄຟ

ສູດການຄິດໄລ່ຈຸດໄຟປະສົມປະສານເຮັດໃຫ້ການຕັ້ງຕໍາແຫນ່ງໄວແລະເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າເພື່ອປ້ອງກັນໄຟໄໝ້ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ

● ສາກຂະໜາດໃຫຍ່

ໃຊ້ໄດ້ກັບການກວດຫາໄລຍະໄກພິເສດໃນພື້ນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ທີ່ມີວິໄສທັດຂະຫນາດໃຫຍ່

● ການຕັ້ງຄ່າແບບຍືດຫຍຸ່ນ

ເລນຕ່າງໆສາມາດເລືອກໄດ້ຕາມສະຖານະການຂອງແອັບພລິເຄຊັນ

● ການປົກປ້ອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ການກວດກາຄວາມປອດໄພ ແລະຈຸດອັນຕະລາຍໃນເຂື່ອນ ແລະອ່າງເກັບນ້ຳ

2.1 Public Security
2.2 Public Security
2.3 Public Security
2.4 Public Security